برای هیچکس

عرفانی،فلسفی،کلامی،ادبی،سیاسی

برای هیچکس

عرفانی،فلسفی،کلامی،ادبی،سیاسی

مشخصات بلاگ

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند/فرزند و عیال و خانمان را چه کند/دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی/دیوانه تو هر دو جهان را چه کند/

پیام های کوتاه
 • ۲۵ آبان ۹۶ , ۲۱:۱۵
  خلقت
آخرین مطالب

۸ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

اول اول چیزهایی ساخته بودی که ملک خودت بودن و جوری بودن که نمی تونستن ملک دیگری باشن...حتی با اینکه تمرد می کردن بازهم دلشون می خواست در مالکیت تو باشن و دیگران را به اذن تو اغوا کنند.
دوم چیزهایی رو ساختی که ملک تو بودن و ملک دیگران ...خیلی تغییر و تحول نداشتن ...اما جوری بود که انگار نمی تونستن ملک خودشون باشن.
سوم ما رو ساختی و پرداختی جوری که هم بتونیم ملک تو باشیم و هم ملک دیگران و هم ملک خودمون ....جوری ساختی که بعضی ها اینقدر ازت دور میشن که بالکل منکرت میشن ...جوری ساختی که بعضی ها سازنده شدن .جوری ساختی که برای هر کسی هزار راه و بیراه وجود داره ....جوری ساختی که حتی برای اغوای دیگران نیاز به اذن تو نیست.سومی ها خیلی عجیبن ...بعضی مواقع خونریزن بعضی مواقع نزدیک عرش به اندازه دو کمان...در ساخت و پرداخت هیچکدام به خودت افرین نگفتی ...اما برای این موجود سوم تبارک الله گفتی!!!!
 • مراد رهایی

بحث در مورد مساله خیر و شر قدمت تاریخی دارد،این یکی از موضوعات کلامی و فلسفی هست، شرور جمع مکسر از کلمه شر هست.چندین نظریه و دیدگاه در این خصوص وجود دارد ...در قرون اخیر به خاطر سیطره علم کمتر بحث در مورد شرور به شکل زمان قدیم می شود.نظریه های قدیم بحث شرور را فلسفی و دینی و کلامی می دیدند اما نظریه های جدید خیلی از شرور را علمی میدانند.

آیا شر فی النفسه در عالم وجود دارد؟آیا شر قائم به ذات است ؟یا از جانب علتی است؟آیا خداوند شر را ایجاد می کند و شر را برای بشریت می فرستد؟آیا شیطان و یا جن منبع ایجاد شر است؟یا خود انسانها و تاثیر اعمال آنها شر را در جهان ایجاد میکند؟

اینها سوالاتی است که فیلسوفان و متکلمان قدیم پاسخ های متفاوتی برای آن ارائه کرده اند.اما امروزه بیشتر چیزها با ترازوی و خط کش علم سنجیده می شود.مثلا همین زلزله که نگاه علمی به آن می شود .و با نگاه علمی سنجیده می شود.آزاد شدن ناگهانی انرژی در لابلای پوسته زمین و زیر گسل ها ایجاد زمین لرزه میکند.

 • مراد رهایی
حجابی است میان انسان و خدا که رویاست.
حجابی است میان انسان و انسان که ریاست.
حجاب اول را مرگ و حجاب دوم را صدق پاره می کند.
 • مراد رهایی

یا حسین ای قطب عالم، خسته از هجران تو

خاک بوس خاک کویت   ، گشته سرگردان تو

یا حسین ای انکه بغضم می فشانی در گلو 

خاک راهت توتیای چشم هم پیمان تو 

می رسند یاران ز پاکستان و افغان و عراق

سوی وصلت این عجم ،در زمره ایران تو

یا حسین در کاظمین هم پرچم عشق تو بود

در نجف، در سامرا هم، لوح جان افشان تو

یا حسین از فرط زنده بودنت گشتی شهید

شاهدی در نزد ساقی ،جان جان قربان تو

در غریبی هیچ ناید در شمار این غربتم

چون که اصل منزل است، شش گوشه قبان تو

این طرف بانگ است و نای " هلا بیکم "بی شمار

آن طرف زائر نشان است ،موکب جانان تو

هر کسی دارد "مرادی" سوی مقصود وجود

من "رها "خواهم روا، از خندق زندان تو

دست من در دست آن یاری بنه با شور عشق

او که با خال لبش، کرده مرا حیران تو

 • مراد رهایی
فاخلع نعلیک انک باالواد المقدس الطوی
 • مراد رهایی

جلوه ای خرم پر از نور و جلی

جلوه ای بی مرز با فر و فهی

جلوه ای عالم همه حیران در او

جمله مستان مست سرگردان در او

نور نوری زان که مشکاتی شود

همچو مصباح سماواتی شود

جمله جانها می کشانی سوی خود

می کش از می ،جملگانی سوی خود

هم حریری هم حرارت پیشه ای

هیچ ناید سوی تو اندیشه ای

تو ز هر اندیشه ای جمله سری

زان تو نبود در عالم همسری

جمله نوحی زان که توفانی شود

گر که خود نوری بود فانی شود

کیستی تو؟بی زبانی خود خموش

جمله وصفی خود عیان اندر خروش

خود عیان در عالم و پنهان تویی

من چه گویم؟ خوبی خوبان تویی

من چه گویم ؟چونت آرم بر زبان

خود زیان است این ،زیان اندر زیان

من چه گویم؟ چونت آرم بر قلم

چون همه خود گفته آیی در برم

من چه گویم وصف غیب اندرجلی

ای همه شیرین تر از هر محفلی

ای همه مستی همه نور و شراب

بازتاب عالم چنگ و رباب

کیستی تو ؟من که سرگردان شدم

همچو رندان، بدتر از آنان شدم

1396.8.8....تهران


 • مراد رهایی

بنام خدا

بعد از جنگ عراق توسط صدام حسین و عمالش و به تحریک غربی ها به ویژه امریکا ...غربی ها وقتی دیدند بسیاری از نتایجی که می خواستند به دست نیامد  برای دشمنی با ایران وارد مرحله جدیدی شدند و آن شروع عملیات های روانی و جنگهای نرم علیه ایران بود.

منتهی این جنگ در دو جبهه و به دومنظور انجام می شود...یک جبهه اسراییلی ها و انگلیسی ها هستند که تقریبا مشابه هم عمل می کنند و در یک جبهه دیگر امریکایی هایی قرار دارند.اسراییل هایی ها و انگلیسی ها بعد ملی گرایانه ی ایران که ضد اعراب باشند را حول محور قرار داده اند...یعنی در نظر انها ایرانی قابل قبول است که کوروش پرست و داریوش پرست باشد به شرطها و شروطها که آن کوروش پرستی دقیقا مقابل اعراب باشدو آن داریوش پرستی ضد اعراب باشد.و ما ایرانی باشیم (به زعم آنها)که به قران و پیامبر و امام حسین معتقد نباشیم و برعکس ضد قران باشیم ضد امامان باشیم...

اما در جبهه دیگر امریکایی ها هستند ...امریکایی ها برعکس انگلیس و اسراییل هویت ایرانی بودن ما را نشانه گرفته اند و بطور کل به فرهنگ و سنت ایرانی حمله ور شده و حتی منکر شهامت و رشادت کوروش و داریوش هستند و لذا شما در دهها فیلمی که هالیوود علیه ایران ساخته (مثل فیلم سیصد)ماهیت ایران وایرانی زیر سوال می رود.یا فیلم جیمی وست وود را نگاه کنید و ببینید امریکایی ها به همه فرهنگ و سنت ما حمله کرده اند.حتی غذا خوردن و جشن گرفتن ما را زیر سوال می برند.

اما چیزی که در مجموعه ی این عملیات ها یافت می شود بطور کلی شبهه در هویت و دین ماست یعنی می خواهند یک کاری انجام دهند که ما بطور کل نه دینی داشته باشیم و نه سنتی و نه در نهایت هویتی.

 • مراد رهایی
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش
آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
کلیم کاشانی
 • مراد رهایی